Viet Nam English
Hotline: 0888616086 | Email:kd.cardplus@gmail.com

Chiết khấu cho khách hàng

Chieu khau the cao va game tot nhat

                                             

 

Thành viên

 

Nạp điện thoại/Mã thẻ điện thoại

 

Nạp tiền game/Mã thẻ game

 

 

Khách hàng chưa đăng ký thành viên

 

Được giảm giá 2.5 %

 

Được giảm giá 2.5 %

 

Thành viên thường

 

Được giảm giá 3 %

 

Được giảm giá 3 %

 

Thành viên đã xác thực

 

Được giảm giá 4 %

 

Được giảm giá 4 %

 

 

Đại lý phân phối

 

 

Được giảm giá 4.5 %

 

 

Được giảm giá 4.5%

 

Thành viên VIP

 

Được giảm giá 3.5 %

 

Được giảm giá 3.5%

 

 

Chấp nhận thanh toán